Publicaties
& media.

In drie publicaties zullen wij de wijzigingen in de Wet Werk en Zekerheid bespreken. In januari van dit jaar publiceerden wij een artikel over de transitievergoeding. In dit artikel gingen wij in op het ‘slapend dienstverband’, een manier waarmee de werkgevers de regeling van de transitievergoeding omzeilden. Inmiddels heeft de Minister zich de kritiek van werknemers als werkgevers aangetrokken en zal hij met aanpassing van de Wet Werk en Zekerheid komen.

Wat geldt er nu?

De transitievergoeding is een budget welke de werkgever aan de werknemer ter beschikking moet stellen om de werknemer in staat te stellen een nieuwe baan te vinden. De transitievergoeding heeft ook een ander doel, namelijk als ontslagvergoeding. De werknemer is niet verplicht om de transitievergoeding als budget voor een andere baan te gebruiken. Indien het dienstverband tenminste 24 maanden geduurd heeft, ontstaat het recht op transitievergoeding. De transitievergoeding is echter alleen verschuldigd wanneer de werkgever het dienstverband beëindigd of niet voortzet.

De transitievergoeding is niet verschuldigd als het dienstverband ten einde komt door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Indien een werknemer langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is, kan de werkgever na toestemming van het UWV de arbeidsovereenkomst opzeggen. Zegt de werkgever na twee jaar arbeidsongeschiktheid de arbeidsovereenkomst op, dan is hij de transitievergoeding verschuldigd. Alle reden dus voor veel werkgevers om de arbeidsovereenkomst met een arbeidsongeschikte werknemer na 24 maanden niet op te zeggen.

Wat gaat er veranderen?

Werkgevers zullen voortaan bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid gecompenseerd worden voor de transitievergoeding. De compensatie zal plaatsvinden vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (AwF), waarbij de compensatie tot verhoging van de premie tot gevolg heeft. Volgens het kabinet is deze maatregel gerechtvaardigd, daar de werkgevers al veel kosten moeten maken bij langdurig zieke werknemers. Het kabinet meent dat als gevolg van dit voorstel er voor werkgevers geen aanleiding meer zal zijn om een arbeidsovereenkomst van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer uitsluitend in stand te laten om de transitievergoeding niet te hoeven te betalen. Door het kabinet zal bezien worden of het mogelijk is om de maatregel met terugwerkende kracht in te laten gaan.

Heeft het slapend dienstverband nog zin?

Momenteel wegen veel werkgevers de kans dat een arbeidsongeschikte werknemer terug zal keren op de arbeidsvloer af tegen het betalen van de transitievergoeding. Vaker valt het kwartje in het nadeel van de werknemer en kiest de werkgever voor een slapend dienstverband. Als de wijziging eenmaal ingaat, dan bestaat er voor de werkgever geen noodzaak meer om het dienstverband niet op te zeggen.

Veel werknemers, die nu nog een slapend dienstverband hebben, zullen een voorstel tot beëindiging van hun dienstverband aangeboden krijgen. De werkgever zal hierin als vergoeding de transitievergoeding opnemen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Laat altijd het voorstel tot beëindiging van het dienstverband door ons nakijken. U hoeft niet direct akkoord te gaan met de aangeboden vergoeding, immers u heeft volgens de wet recht op een minimum vergoeding. De werkgever wil de arbeidsovereenkomst met u beëindigen en u heeft daarin een positie om te onderhandelen over de hoogte van de vergoeding. Ook zijn veel werkgevers tijdens het ‘slapend’ laten voortbestaan van het dienstverband, hun re-integratieverplichting niet gekomen. Dit gegeven kan van invloed zijn op de hoogte van de uiteindelijke vergoeding.

Heeft u een voorstel tot beëindiging van uw dienstverband gekregen?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met Mr N.M. Fakiri
T: 070- 3142414
E: nmfakiri@fakiri-advocaten.nl

Related
Publications.