Publicaties
& media.

Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding zieke werknemers aangenomen

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel compensatie transitievergoeding zieke werknemers aangenomen.

Datum inwerkingtreding

De compensatieregeling treedt op 1 april 2020 in werking. Een werkgever is gehouden binnen zes maanden een aanvraag compensatieregeling bij het UWV in te dienen.

Termijn

Een beroep op compensatie van transitievergoedingen welke zien op de periode 1 juli 2015 tot 1 april 2020,  kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2020 worden ingediend.

Wat kunnen wij voor u beteken?

Twijfelt u als werkgever of u tot betaling van de transitievergoeding over moet gaan? Heeft u als werknemer recht op een transitievergoeding, maar wenst uw werkgever niet tot betaling van de transitievergoeding over te gaan? Neem contact met Mr N.M. Fakiri, te bereiken op 070 314 24 14 of Nawid@Fakirivanbeuningen.nl.

Related
Publications.