Publicaties
& media.
23 mei 2017
Geschreven door: Fakiri

Refurbished toestellen zijn toestellen die retour zijn gestuurd naar de leverancier. Dit kan zijn omdat het toestel een defect vertoont. Na retourzending wordt het toestel gerepareerd zodat het als nieuw de deur uitgaat. In tegenstelling tot een tweedehands telefoon gelden bij een refurbished toestel wel bepaalde kwaliteitseisen, zo wordt er een garantie bij het toestel afgegeven.

Huidige praktijk vervanging defect toestel

Telefoonleveranciers hebben er een gewoonte van gemaakt om een onherstelbaar defect toestel te vervangen door een refurbished toestel. De vraag is of u, als consument, genoegen moet nemen met een refurbished telefoon in plaats van een nieuw toestel.

De rechtbank heeft recentelijk in zijn uitspraak op 8 juli 2016 Apple op de vingers getikt. Een consument hoeft geen genoegen te nemen met een refurbished toestel, maar heeft recht op reparatie of een nieuw toestel.

Uitspraak rechtbank Amsterdam

Op 8 juli 2016 heeft de rechtbank Amsterdam een uitspraak gedaan omtrent de vraag of een consument met een defect toestel binnen de garantietermijn genoegen moet nemen met een zogenaamd refurbished toestel ter vervanging. De consument had een iPhone 6 Plus aangeschaft ter waarde van 799 euro. Na circa acht maanden startte het toestel niet meer. Apple bood een refurbished model ter vervanging, omdat haar toestel onherstelbaar defect is. De consument heeft aangegeven geen genoegen te nemen met een tweedehands gerepareerde telefoon.

Partijen waren het erover eens dat reparatie van de Iphone niet meer mogelijk was. Apple meent dat zij een aanbod tot vervanging heeft gedaan dat voldoet aan artikel 7:21 lid 1 onder c. BW. De vraag was wat wordt bedoeld met “vervanging van de afgeleverde zaak” zoals in die wetsbepaling opgenomen. Moet de Iphone worden vervangen door een nieuw exemplaar, zoals op het moment van aankoop, of kan worden volstaan met een refurbished exemplaar dat tenminste vergelijkbaar is met de staat van de Iphone op het moment waarop deze kapot ging?

De rechter heeft voornoemde wetsbepaling uitgelegd conform de richtlijn waarop deze gebaseerd is. Dat is Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen. Op basis van de uitspraak van het Hof van Justitie in het arrest Quelle van 17 april 2008 (ECLI:EU:C: 2008:231) heeft de rechter geoordeeld dat vervanging van een nieuw gekochte zaak die non-conform blijkt te zijn, dient plaats te vinden door aan de koper een nieuw exemplaar te verstrekken.

De consument heeft de koopovereenkomst ontbonden en heeft het aankoopbedrag teruggevorderd. De kantonrechter heeft de consument in het gelijk gesteld. Apple moet het aankoopbedrag van 799 euro vergoeden, aangezien eiseres de koop rechtsgeldig heeft ontbonden. Ook de kosten van het proces komen voor rekening van Apple.

Is uw telefoon kapotgegaan en heeft u een refurbished toestel ter vervanging gekregen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Mr R. Rahim.
T: 070- 3142414
E: info@fakiri-advocaten.nl

Related
Publications.