Publicaties
& media.
21 april 2020
Geschreven door: Mr. N. M. Fakiri

Door het Coronavirus zijn (bijna) alle geboekte reizen geannuleerd. Sommige reisorganisaties reageren met Corona-vouchers op verzoeken van reizigers om restitutie van hun reissom. Deze reisorganisaties menen dat zij, door de uitzonderlijke omstandigheden, niet hoeven terug te betalen. Dat klopt echter niet.

Europese en Nederlandse wetgeving

Richtlijn 2015/2302 van de Europese Unie regelt de rechten en plichten van de reiziger die een pakketreis bij een reisorganisator geboekt heeft. Deze richtlijn is in de Nederlandse wetgeving uitgewerkt in de artikelen 7:500 e.v..

Reisovereenkomst

In artikel 7: 500 van het Burgerlijk Wetboek is de reisovereenkomst geregeld. Onder een reisovereenkomst wordt een zogenoemde ‘pakketreis’ verstaan. Een pakketreis is een combinatie van ten minste twee verschillende reisdiensten die door één reisorganisator aangeboden wordt.

Bijvoorbeeld een combinatie van een vlucht met hotel. Ook indien de reiziger zelf zijn vlucht en hotel bij dezelfde reisorganisator samenstelt, gaat het om een pakketreis.

De reisorganisator kan op grond van artikel 7:504 lid 1 BW de reisovereenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige redenen. De uitbraak van het Coronavirus is een gewichtige reden om de reisovereenkomst op te zeggen.

De reisorganisator moet, als er opgezegd wordt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, hem een een andere reis van gelijke of betere kwaliteit aanbieden. Als de reiziger het aanbod niet aanvaardt, dan heeft hij recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

De reiziger kan echter geen bijkomende schadevergoeding vorderen wanneer er sprake is van abnormale en onvoorzienbare omstandigheden.

De reisorganisatoren zijn gehouden reissommen terug te betalen en reizigers hoeven niet met een Corona-voucher in te stemmen.

Is Uw reisorganisator enkel bereid om aan U een Corona-voucher aan te bieden? Wilt U liever Uw reissom terug? Neem dan contact op met Mr N.M. Fakiri via nawid@fakirivanbeuningen.nl of 070 314 24 14.

Related
Publications.