Publicaties
& media.
28 maart 2019
Geschreven door: Fakiri

De Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft op 28 maart 2019 beslist dat de werkgever de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer met een slapend dienstverband dient op te zeggen.

De werkgever is tot betaling van de transitievergoeding veroordeeld, nu de arbeidsovereenkomst langer dan 2 jaar heeft geduurd. Wij schreven eerder al over het slapend dienstverband en hoe de rechters hierover eerder geoordeeld hebben. Het niet opzeggen van een slapend dienstverband door de werkgever werd tot op heden niet in strijd met goed werkgeverschap bevonden.

Omkering in de praktijk

In een zaak voor het Scheidsgerecht Gezondheidszorg, dat specifiek oordeelt over geschillen in de zorgsector, oordeelde het Scheidsgerecht op 27 december dat de werkgever het slapend dienstverband dient op te zeggen. Daarmee moest de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen en de transitievergoeding uitbetalen.

De uitspraak van 28 maart 2019 uitspraak betreft een uitspraak van de civiele rechter, daarmee kunnen ook andere werknemers zich op deze uitspraak beroepen.

Uit de uitspraak volgt dat met de invoering van de Wet compensatie transitievergoeding van 11 juli 2018 de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever geweest is om een einde te maken aan slapende dienstverbanden. Indien de arbeidsovereenkomst daadwerkelijk een lege huls geworden is, dan dient de werkgever de arbeidsovereenkomst op te zeggen.

Wilt U meer informatie over het slapend dienstverband? Wilt U de transitievergoeding vorderen? Bent U werkgever en wenst U informatie omtrent het beƫindigen van het dienstverband van Uw werknemer?

Neem contact op met: Mr N.M. Fakiri op 070 314 24 14 of per e-mail: nawid@fakirivanbeuningen.nl

Related
Publications.