Publicaties
& media.
17 februari 2019
Geschreven door: Fakiri

Wat is een whiplash en hoe wordt die vastgesteld?

Een whiplash. Menigeen heeft over whiplash gehoord, maar weet eigenlijk niet dat het gaat om een zeer complexe aandoening. Een whiplash is een nekkneuzing die veroorzaakt wordt door een auto-ongeluk. Voorbeeld: een auto die botst tegen de achterkant van een andere auto. Door de impact van de botsing maakt de inzittende van de achterop aangereden auto een zweepbeweging met hoofd en nek. Denk daarbij aan het abrupt vooruit en plotseling achteruit buigen van het hoofd. Als gevolg daarvan lijdt de inzittende aan een nekkneuzing die sluipenderwijs verergerd in de spieren van schouder en nek. Dat noemt men een whiplash

Het complexe aan een whiplash is dat het slachtoffer zich de aandoening niet altijd onmiddellijk  hoeft te realiseren. De ernst van het ongeval heeft namelijk niks te maken met de zwaarte van de klachten. Het is voor een arts ingewikkeld om zelfstandig de whiplash van de patiënt te analyseren. De arts heeft daarvoor de hulp van de patiënt nodig, in ons voorbeeld de inzittende van de aangereden auto. Meestal zijn er meerdere klachten, lichamelijk als psychisch die elkaar beïnvloeden. Een patiënt met langdurige klachten na een whiplash zou de arts immers aan de hand van zijn medische historie kunnen vertellen wat in dat specifieke geval de reden is dat de klachten zo ernstig zijn.

Wat wordt niet onder whiplash verstaan?

Een whiplash wordt vergeleken met vier andere aandoeningen. Die vier aandoeningen vallen echter niet onder de categorie whiplash. Die aandoeningen zijn: hersenschudding, hersenkneuzing, ruggenmergkneuzing of een wervelfractuur.

Hersenschudding en hersenkneuzing

De definitie van een hersenschudding luidt dat de patiënt na een ongeval niet langer dan 15 minuten buiten bewustzijn is geraakt en/of niet langer dan een uur in de war is geweest. Men spreekt van een hersenkneuzing als de patiënt na een ongeval wel langer dan 15 minuten buiten bewustzijn is geraakt en/of wel langer dan een uur in de war is geweest. Dat is een ernstigere vorm van een hersenschudding.

Bij een whiplashongeval is men juist bij bewustzijn en kan het slachtoffer eerste hulp verlenen aan andere slachtoffers. Om die reden is er bij whiplash geen sprake van hersenletsel.

Ruggenmergkneuzing

De definitie van een ruggenmergkneuzing luidt dat de werking het ruggenmerg uitvalt ten gevolge van een ongeval. Vanuit het ruggenmerg ontspringen de zenuwwortels. Die aandoening wordt ‘dwarslaesie’ genoemd. Een dwarslaesie is een ernstige aandoening waardoor de kans bestaat dat de patiënt (tijdelijk) in een rolstoel belandt, omdat deze zijn benen niet meer kan bewegen of voelen.

Bij een whiplashongeval is er geen sprake van ruggenmergkneuzing, maar kan men wel een lichtere variant van zenuwwortelkneuzing ervaren, omdat het slachtoffer tintelingen voelt in armen en handen voelt. Bij een zware variant van zenuwwortelkneuzing voelt men hevige tintelende, vaak verlammende pijn, zoals die zich bij een hernia voordoet. Bij een whiplashongeval blijft het echter bij tintelingen in armen en handen.

Wervelfractuur

De definitie van een wervelfractuur bij nekpijn luidt dat er sprake is van een breuk in de wervelkolom.

Bij een whiplashongeval is er echter geen sprake van fractuur (breuk). Als de pijn na het ongeval in de spieren van schouder en nek zit en langzaamaan verergert, dan betreft dat een kneuzing en geen fractuur. Om te kunnen beoordelen of er sprake is van een wervelfractuur of nekkneuzing (whiplash) is een röntgenfoto noodzakelijk.

Mocht U betrokken raken bij een verkeersongeval en U ervaart lichamelijke klachten, raadpleeg dan altijd meteen een arts. Indien de klachten zich niet direct na ongeval voordoen, maar kort daarna raadpleeg ook dan altijd de arts, zodat U achteraf niet verweten kan worden dat de klachten niet kunnen zijn veroorzaakt door het ongeval.

Bent U betrokken geweest bij een verkeersongeval en wenst U dat wij Uw schade verhalen op de wederpartij, neem dan contact op met Mr M.W. Fakiri via nummer 070 314 24 14.

Related
Publications.