Publicaties
& media.
27 februari 2020
Geschreven door: Mr Ch. M. van Beuningen

Echtgenoten zijn jegens elkaar verplicht de tot het gezin behorende minderjarige kinderen te verzorgen, op te voeden en de kosten daarvoor te dragen. Dat geldt ook voor geregistreerde partners.

In een procedure tot echtscheiding kan een echtgenoot vorenvermelde betaling eisen van de andere echtgenoot. Maar indien zij niet willen scheiden, kan de een toch de ander aanspreken op betaling van kinderalimentatie?

Antwoord: ja. Een verzoek gebaseerd op artikel 1:82 BW kan leiden tot een veroordeling tot betaling aan de verzoekende echtgenoot. Artikel 1:84 BW bepaalt dat de echtgenoten of een van hen zich tot de Rechtbank kunnen richten inzake geschillen over hun bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen, zie Rechtbank Roermond 19 december 2002, ECLI;RBROE;2002;AF2586; FJR 2004/24 m.n. I.J. Pieters. Dat geldt ook voor geregistreerde partners.

Meer weten? Neem contact op met Charles van Beuningen, charles@fakirivanbeuningen.nl of          bel: 070 3142414.

Related
Publications.