Publicaties
& media.
20 maart 2020
Geschreven door: Mr M. W. Fakiri

Momenteel is ook Nederland in de ban van het coronavirus. Een van de indirecte gevolgen van z’n infectieziekte is dat de mensen massaal aan het hamsteren slaan. Wie momenteel de supermarkten bezoekt zal van een koude kermis huiswaarts keren, omdat de schappen ondanks de veelvuldige bevoorrading leeg zijn. De vraag die velen van ons bezig houdt is of en wanneer de overheid het gehamster kan verbieden.

Wettelijk kader

Ondanks de getroffen maatregelen om het coronavirus te bestrijden, heeft premier Rutte nog niet de noodtoestand uitgeroepen, maar Rutte heeft aanvullende maatregelen niet uitgesloten. Zo is het denkbaar dat hij op 6 april extra en verder gaande maatregelen aankondigt.  In Spanje en Luxemburg is de noodtoestand reeds uitgeroepen.

Indien de situatie dat vereist kan de noodtoestand ook bij ons worden uitgeroepen, die de regering vergaande bevoegdheden verleent. De regering zal daartoe een besluit moeten nemen op voordracht van de minister-president (Coördinatiewet uitzonderingstoestanden).

Een van die bevoegdheden is neergelegd in artikel 3 Hamsterwet uit 1962:

‘1  Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat kan regels stellen tot het tegengaan van het hamsteren van goederen.

    2 De krachtens het eerste lid gestelde regelen kunnen onder meer inhouden een verbod daarbij aangewezen goederen binnen daarbij aangegeven tijdsruimten in grotere dan daarbij aangegeven hoeveelheden af te leveren of in ontvangst te nemen.’

U leest het goed, de minister kan regels stellen die het hamsteren van goederen tegengaan.

Voor nu is het volgens premier Rutte niet nodig zorgen te maken, omdat de distributiecentra voldoende voorraad hebben om ons allen van voedsel en overige benodigdheden te voorzien. Maar het kan verkeren.

Meer informatie over de Hamsterwet? Neem dan contact op met Mr M.W. Fakiri via 0703142414 of Murteza@fakirivanbeuningen.nl

Related
Publications.