Publicaties
& media.
6 april 2020
Geschreven door: Mr A. J. Fakiri

Bij het sluiten van een islamitisch huwelijk (nikâh) komen de aanstaande echtgenoten overeen dat de man de vrouw een schenking doet. Die bruidsgave bestaat vaak uit geld of onroerend goed,  mahr genaamd.

De mahr wordt betaald in twee termijnen. De eerste helft bij het aangaan van het huwelijk. Wordt het huwelijk ontbonden, dan is de tweede helft verschuldigd. Islamitisch recht verplicht de man tot betaling van een bruidsgave.

Partijen zijn in beginsel vrij ter bepaling van de hoogte van de bruidsgave. In veel islamitische culturen, met name in Afghanistan en Iran, komt het voor dat partijen soms zeer hoge bedragen of onroerend goed als mahr overeenkomen. In sommige gevallen gaat het om bedragen boven de € 100.000.

De krachtens mahr overeengekomen bedragen worden opgenomen in een door partijen ondertekend huwelijkscontract. Maar in veel gevallen is de man in werkelijkheid absoluut niet in staat de overeengekomen bedragen te voldoen.

Waarom worden dan toch irreële bedragen overeengekomen? Omdat in die culturen vaak wordt aangenomen dat mahr slechts een symbolisch karakter heeft en nimmer door de vrouw wordt opgeëist.

Maar steeds meer naar Nederland geëmigreerde Afghaanse of Iraanse vrouwen eisen bij echtscheiding betaling van de tweede helft van de mahr. Uit recente rechtspraak blijkt dat  zo’n vordering vaak wordt toegewezen omdat belofte nu eenmaal schuld maakt: betalen dus.

Ook bij sluiting van islamitische huwelijken in Nederland worden door Afghanen of Iraniërs vaak zeer hoge bedragen als bruidsgave aan de vrouw toegezegd, bedragen die niet corresponderen met hun financiële draagkracht.

Fakiri & van Beuningen advocaten adviseert bij toezegging van bruidsgaven betaalbare bedragen af te spreken corresponderend met de werkelijke situatie. Zo worden voorzienbare problemen in de toekomst vermeden ingeval het huwelijk onverhoopt stuk loopt.

Tegen een gevorderde betaling van mahr bestaat de mogelijkheid om met succes verweer te voren.

Hebt u vragen omtrent de gevorderde mahr of wenst u bijstand in in een procedure waarbij de mahr gevorderd wordt? Neem dan contact op met Mr A.J. Fakiri via Jawid@fakirivanbeuningen.nl of 070 314 24 14.

Related
Publications.