Publicaties
& media.
21 september 2018
Geschreven door: Juliën Bons

Inzageverzoek

Onderwijsinstellingen voldoen niet altijd aan het verzoek van een student tot inzage in zijn of haar afgelegde examen. Soms wordt echter daar gedeeltelijk aan tegemoet gekomen. Bijvoorbeeld, een student mag dan uitsluitend een bepaalde vraag inzien. Een kopie van het afgelegde examen wordt in de regel al helemaal niet verstrekt. Toch hebben studenten recht op inzage en een kopie van hun examenresultaten.

Examenresultaten zijn persoonsgegevens

Voor het recht op inzage is de vraag van belang of  de examenresultaten als persoonsgegevens aangemerkt kunnen worden. Indien de examenresultaten als persoonsgegevens aangemerkt kunnen worden, dan bestaat op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming het recht om inzage in die stukken te krijgen.

Het Hof van Justitie (“Hof”) heeft door beantwoording van prejudiciële vragen met betrekking tot het inzien van examenresultaten geoordeeld dat schriftelijke antwoorden op een examen en opmerkingen van de examinator als persoonsgegevens beschouwd kunnen worden. Niet alleen de schriftelijke antwoorden van de student zelf zijn volgens het Hof als persoonsgegevens aan te merken, maar ook de schriftelijke opmerkingen van de examinator bij die antwoorden. De examenvragen zelf kunnen volgens het Hof niet als persoonsgegevens aangemerkt worden.

Recht op een kopie?

De Hoge Raad heeft reeds in de Dexia-arresten geoordeeld dat het inzagerecht, toen in het kader van artikel 35 Wet bescherming persoonsgegevens, ruim geïnterpreteerd dient te worden. Het inzagerecht houdt volgens de Hoge Raad omvat mede het verkrijgen van kopieën. Er bestaat geen reden om het huidig artikel 15 AVG, waarin thans het inzagerecht geregeld is, beperkter uit te leggen. Een student heeft aldus recht op het verkrijgen van een kopie van zijn schriftelijke antwoorden en de opmerkingen van de examinator daarbij.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Bent u niet eens met uw examen(resultaten)? Weigert uw onderwijsinstelling u een kopie te verstrekken van uw examen(resultaten)? Neem dan contact met ons op 070 314 24 14.

 

Related
Publications.