Publicaties
& media.

Slapende dienstverbanden

Eerder hebben wij u bericht over slapende dienstverbanden die sinds de invoering van de WWZ hun herintreden weer gemaakt hebben. Kort gezegd  komt het slapend dienstverband erop neer dat een werkgever na twee jaar ziekte de arbeidsovereenkomst niet opzegt, waardoor de werkgever aan de werknemer geen transitievergoeding verschuldigd is. Lees hier meer over slapende dienstverbanden.

Oplossing wetgever; compensatie voor werkgever

Het Wetsvoorstel Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte is inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen en de verwachting is dat de Eerste Kamer ook met het wetsvoorstel in zal stemmen. Dit betekend dat het de wet vanaf 2020 in zal gaan.

Een werkgever zal met terugwerkende kracht, tot 1 juli 2015, recht op compensatie hebben.

UWV

Het UWV zal de wet uitvoeren en de compensatie verlenen als aan de volgende voorwaarden voldaan is:

De werkgever heeft vanaf 2020 (met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015) recht op de compensatie door het UWV als:

  • De arbeidsovereenkomst na 2 jaar ziekte is beëindigd, omdat de werknemer door ziekte het eigen werk niet kon verrichten; of
  • De arbeidsovereenkomst van rechtswege is geëindigd en de werknemer op dat moment door ziekte het eigen werk niet kon verrichten.

Hoogte compensatie

Werkgevers dienen op te passen, omdat de hoogte van de compensatie gelijk is aan de transitievergoeding welke betaald zou moeten worden als na twee jaar ziekte de arbeidsovereenkomst direct opgezegd was. Tevens geldt dat de hoogte van de transitievergoeding niet hoger kan zijn dan de hoogte van het loon dat tijdens ziekte doorbetaald is.

De afgelopen jaren hebben heel veel werkgevers ervoor gekozen om de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer na twee jaar ziekte niet op te zeggen. De compensatie ziet dus niet op de opgebouwde rechten ná die twee jaren ziekte, deze komen voor alsnog voor rekening van de werkgever.

Wat kunnen wij voor u beteken?

Twijfelt u als werkgever of u tot betaling van de transitievergoeding over moet gaan? Heeft u als werknemer recht op een transitievergoeding, maar wenst uw werkgever niet tot betaling van de transitievergoeding over te gaan? Neem contact met Mr N.M. Fakiri, te bereiken op 070 314 24 14 of Nawid@Fakirivanbeuningen.nl.

Related
Publications.