Publicaties
& media.

Wie zich in het kader van gezinshereniging in Nederland wil vestigen, moet aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) bij de IND indienen. Degene die bij echtgenoot of partner in Nederland wil wonen moet alvorens naar Nederland te kunnen komen, het basisexamen inburgering behaald hebben. Dit moet vóór de aanvraag van een MVV gebeuren.

Door de Coronacrisis heeft de Rijksoverheid aanvullende maatregelen getroffen ter beperking van de verspreiding van het virus. Dit heeft ook gevolgen voor de MVV-aanvragen en het inburgeringsexamen in het land van herkomst. Voor de MVV-plichtige kan tijdelijk geen nieuwe afspraak worden gemaakt. Geplande examens gaan voorlopig ook niet door.

De MVV-plichtige heeft in beginsel drie maanden de tijd om de toegewezen MVV op te halen. Inmiddels toegewezen MVV-aanvragen kunnen echter door de Coronacrisis tijdelijk niet worden opgehaald bij desbetreffende Nederlandse ambassade.Wij adviseren MVV-plichtigen om verlenging van deze ophaaltermijn bij de desbetreffende ambassade aan te vragen.

Hebt u vragen over een MVV-aanvragen of wilt u een aanvraag indienen? Neem dan contact op met Mr A.J. Fakiri 070 314 24 14 of via jawid@fakirivanbeuningen.nl

Related
Publications.