Publicaties
& media.

Nieuwe ‘Corona-maatregel’; het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Door het grote aantal beroepen op de regeling Wertijdverkorting is deze maatregel per direct beëindigd. Het is niet meer mogelijk om Werktijdverkorting aan te vragen. Reeds toegekende vergunningen blijven voor werktijdverkorting van kracht, echter zal bij een eventuele verlening gebruik gemaakt dienen te worden van de NOW.

NOW

De exacte voorwaarden van het NOW zijn nog niet bekend. Wat wel bekend is, is dat werkgevers een aanvraag bij het UWV kunnen indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten. De aanvraag geldt voor personeel zowel in vaste als flexibel dienst verband. U, als werkgever, bent verantwoordelijk voor de aanvraag bij het UWV.

Voorwaarden NOW

Om voor het NOW in aanmerking te komen moet de werkgever zich verplichten geen ontslag wegens  bedrijfseconomische redenen aan te vragen gedurende de periode waarover hij de tegemoetkoming zal ontvangen.

Bovendien moet de werkgever tenminste 20% omzetverlies verwachten. In bepaalde sectoren, zoals de Horeca, is een omzetverlies van 20% evident. De regeling van het NOW is van toepassing op de omzetdalingen vanaf 1 maart 2020, zodat niet enkel rekening gehouden wordt met toekomstig omzetverlies.

Hoogte tegemoetkoming

Hoe hoog de tegemoetkoming voor U zal worden, is afhankelijk van Uw omzetverlies, maar bedraagt in ieder geval maximaal 90% van de loonsom.

U kunt het volgende schema aanhouden:

  • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van de werkgever;
  • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van de werkgever;
  • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Toekenning

Bij toekenning van het NOW zal het UWV aan U een voorschot toekennen. Achteraf zal worden vastgesteld op welke tegemoetkoming U recht had. Zorg derhalve ervoor dat U Uw administratie goed op orde hebt, zodat later geen onnodig discussie met het UWV zal ontstaan.

Vragen of meer informatie?

Hebt U vragen of wilt U meer informatie over het NOW? Neem dan contact op met Mr N.M. Fakiri via 070 314 24 14 of e-mail: nawid@fakirivanbeuningen.nl

Related
Publications.