Publicaties
& media.
18 maart 2020
Geschreven door: Mr. N. M. Fakiri

In gevallen van overmacht, zoals het Coronavirus, kunnen werknemers verplicht worden minder te werken.

Tot voor kort kon een werkgever hiervoor een vergunning aanvragen voor werktijdverkorting. Door het grote beroep op die regeling, heeft de overheid besloten de regeling per direct te beëindigen.

In plaats van de regeling werktijdverkorting is het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) opgezet. Deze regeling komt erop neer dat Uw werkgever, bij een omzetverlies van ten minste 20%, een beroep op dit Noodfonds kan doen. De bedoeling van het Noodfonds is dat Uw werkgever Uw loon door blijft betalen.

Uw werkgever dient bij het UWV een aanvraag in. Het UWV zal aan Uw werkgever een voorschot toekennen in de loonkosten. De aanvraag kan gedaan worden voor een periode van drie maanden. Deze drie maanden, kunnen onder voorwaarden, nog eenmaal met drie maanden verlengd worden.

Vast en flexibel

De tegemoetkoming ziet op personeel zowel met een vast als flexibel dienstverband. Uw werkgever kan ook  beroep doen op het Noodfonds, in het geval dat er geen loondoorbetalingsverplichting bestaat.

Geen ontslag

Uw werkgever moet zich vooraf binden aan de verplichting om tijdens de looptijd van deze maatregel voor U geen ontslag aan te vragen op bedrijfseconomische.

WW-rechten

Wanneer U onder de regeling valt, dient Uw werkgever Uw loon door te betalen. Uw WW-rechten worden niet aangetast.

Ben ik verplicht om te blijven werken?

Het is geen voorwaarde van het Noodfonds dat personeel moet blijven werken. U en Uw werkgever dienen in samenspraak te bepalen of het verstandig is dat U voor Uw werkgever aan het werk blijft.

Vragen of informatie?

Hebt U vragen of wilt U meer informatie over het NOW? Neem dan contact op met Mr N.M. Fakiri via 070 314 24 14 of e-mail: nawid@fakirivanbeuningen.nl

Related
Publications.