Publicaties
& media.
10 juli 2021

In verschillende publicaties zal Mr Z. Eker de aansprakelijkheid van een werkgever voor een bedrijfsongeval bespreken. Deel I gaat over de zorgplicht van de werkgever. Aansprakelijkheid werkgever De zorgplicht van… Meer

In verschillende publicaties zullen wij de inlichtingenplicht die op grond van de Participatiewet geldt bespreken. In deel I wordt uiteengezet wat onder de inlichtingenplicht verstaan wordt. Inlichtingenplicht De inlichtingenplicht is… Meer

15 juni 2021

CliĆ«nt was door de medeverdachten gevraagd om mee te gaan voor een deal. Hij dacht daarbij aan een drugsdeal. Hij ging mee om op te letten voor het geval dat… Meer