Disclaimer

Disclaimer

Fakiri & Fakiri Advocaten en Fakiri Advocatuur handelen naar buiten toe onder de gezamenlijke handelsnaam Fakiri & Fakiri Advocaten. De advocaten drijven voor eigen rekening en risico de praktijk van advocaat en zijn ieder verzekerd bij dezelfde verzekeringsmaatschappij voor beroepsaansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van de advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het eigen risico.

Website Disclaimer

Fakiri & Fakiri Advocaten besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website(s). Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Fakiri & Fakiri Advocaten is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Fakiri & Fakiri Advocaten of door U aan Fakiri & Fakiri Advocaten middels een website van Fakiri & Fakiri Advocaten of anderszins langs elektronische weg.

Tevens aanvaardt Fakiri & Fakiri Advocaten geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Fakiri & Fakiri Advocaten via deze website(s). Fakiri & Fakiri Advocaten aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Fakiri & Fakiri Advocaten garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

 

Cookiebeleid

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door een website. Zij helpen ons om de website van Fakiri & Fakiri Advocaten te verbeteren voor gebruikersgemak en website prestaties. Sinds 5 juni 2012 bestaan er nieuwe regels over cookies op webpagina’s. De regels zijn verwerkt in artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet. De nieuwe regelgeving heeft invloed op uw privacy. Uw privacy is belangrijk voor ons, daarom krijgt u op deze pagina meer informatie over het gebruik van cookies op onze webpagina’s.

Cookies voor webanalyse
De website van Fakiri Advocaten maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalyse-service van Google Inc. Deze service maakt gebruik van cookies die helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Hierdoor ontvangen Fakiri & Fakiri Advocaten belangrijke gegevens over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, hoe bezoekers op de site terecht zijn gekomen en andere informatie waarmee wij deze website voortdurend verbeteren voor de gebruikers.

Wat betekent dit voor mijn privacy?
Wij gebruiken de Analytics cookies alleen om de kwaliteit van Fakiri & Fakiri Advocaten te waarborgen. De gegevens die we verzamelen met de cookies zijn anoniem. Zij zijn niet te herleiden tot een bepaald IP-adres, persoon of gebruiker. Wij maken geen gebruik van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van u klikgedrag een aangepaste inhoud te zien krijgt. De opgeslagen informatie delen wij niet met andere partijen.

Hoe werkt de opslag van deze cookies?
Google slaat de informatie van de cookies op. Dit gebeurt op onder andere servers in de Verenigde Staten. Google mag deze informatie alleen met derde partijen delen als ze daar wettelijk tot wordt verplicht, of als deze partijen de verzamelde informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Hoe kan ik deze cookies weigeren?
Door gebruik te maken van onze website geeft uw toestemming voor het verwerken van informatie door Google. U kunt het gebruik van Google Analytics cookies weigeren. Ga hiervoor naar https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. In dat geval zult u misschien niet alle mogelijkheden van de website kunnen benutten.

First-party cookies
Naast de cookies die wij gebruiken voor onze webanalyse, gebruiken wij ook first-party cookies. First-party cookies zijn belangrijk om de website goed te laten werken. Zij zijn bijvoorbeeld nodig om onze website mobiel vriendelijk te maken. Deze cookies plaatsen wij zelf. Wij gebruiken ze voor onze digitale tools, zoals bij Fakiri & Fakiri Advocaten. Met de nieuwe regels zijn deze cookies toegestaan zonder toestemming van de gebruiker. Wel hebben wij de plicht om bezoekers van de website hierover te informeren.

Cookies die Fakiri Advocaten niet gebruikt
Wij maken op onze website geen gebruik van third-party cookies of onnodige cookies. Third-party cookies zijn niet van de eigenaar van de website, maar van derde partijen, bijvoorbeeld van adverteerders. Deze cookies zijn niet meer toegestaan zonder uw toestemming vooraf. Onnodige cookies zijn first-party cookies die gegevens van personen opslaan, die niet nodig zijn voor het gebruik. Ook voor het gebruik van dergelijke onnodige first-party cookies is toestemming nodig.