Publicaties
& media.
22 januari 2019

Onder het mom dat de burger zelf meer moet regelen, openbaarde Minister Dekker voor Rechtsbescherming zijn plannen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand. Nu hebben mensen met een laag inkomen nog recht… Meer

21 september 2018

Inzageverzoek Onderwijsinstellingen voldoen niet altijd aan het verzoek van een student tot inzage in zijn of haar afgelegde examen. Soms wordt echter daar gedeeltelijk aan tegemoet gekomen. Bijvoorbeeld, een student… Meer

25 juli 2018

Charles liep voor VluchtelingenWerk Nederland de Vierdaagse van Nijmegen. Zijn ervaringen van de Vierdaagse heeft Charles op schrift gezet. Vierdaagse, proloog Goddank heb ik mij tijdig succesvol in persoon kunnen… Meer